Steelcase is honored to sign the Romanian Diversity Charter in the same year that we are celebrating 10 years of being present in the Romanian market. This initiative complements the work already being done to strengthen our commitment to diversity, equity and inclusion within our company. Steelcase has exemplified a commitment to diversity through its core values and now, having specific objectives related to DEI allow the company’s leadership and employees across the globe to act with unity.

Citește mai departe...

“Misiunea Identity.Education este să ofere o platformă culturală, artistică, comunitară pentru comunitatea LGBTQIA+ locală. O astfel de misiune nu poate fi susținută decât prin aderarea colectivă la valori de incluziune și diversitate, valori centrale, chiar obligatorii, în munca pe care o facem. Ne bucurăm să fim și noi semnatari ai Cartei Diversității, un spațiu în care vedem organizații atât din sectorul civil, privat sau public, care își asumă munca pentru o societate în care nimeni nu este tratat diferit indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, etnie, orientare sexuală sau identitate de gen” - Andre Rădulescu, fondatorx Identity.Education.

Citește mai departe...

„Puterea Dentsu constă în diferență. Diversitatea, Echitatea și Incluziunea sunt priorități pentru noi, de aceea eforturile noastre s-au concentrat în a căuta perspective diverse, în a sărbători diferențele și a construi o cultură incluzivă în care toată lumea să fie confortabilă la locul de muncă.

Citește mai departe...

“Ne alăturăm cu bucurie platformei Cartei Diversității din România. Colegii noștri sunt cei care ne alimentează succesul și credem în eliminarea barierelor și în împuternicirea oamenilor, indiferent de etnie, vârstă, sex, religie, educație, dizabilități sau orientare sexuală. Respectăm și apreciem ceea ce ne face diferiți, creând un mediu sigur, pozitiv și încurajator, unde fiecare are posibilitatea de a se dezvolta și a explora aceste diferențe, iar împreună să ne atingem obiectivele de activitate și să ne respectăm promisiunea față de pacienți.

Citește mai departe...

“Suntem mândri să fim semnatari ai Cartei Diversității în România. Principiile acesteia ne ghidează strategiile de recrutare și dezvoltare, deoarece credem că puterea noastră stă tocmai în diversitate ca răspuns la complexitate. Fiecare dintre angajații Deutsche Bahn Cargo Romania aduce valoare prin unicitatea lui. Diversitatea și Incluziunea sunt două direcții care duc spre inovație și ne asigură adaptarea la această lume aflată mereu în schimbare”, a declarat Andreea Ciulacu, HR Director Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L.

Citește mai departe...

“Suntem mândre să semnăm Carta Diversității din România și să adoptăm principiile sale.

She is MOM este cea mai inovatoare platformă pentru femei din Europa, premiată de mai multe ori pentru inițiativele sale. She is MOM invită companiile să se alăture obiectivelor globale de educație de calitate, egalitatea de gen, egalitatea de șanse, incluziune și diversitate. De asemenea, educăm femeile și mamele din România să își cunoască drepturile și să contribuie la respectarea lor.

Citește mai departe...

„Universitatea Politehnica Timișoara reprezintă de un secol un pol al inovației pentru vestul țării și continuă să ducă mai departe această tradiție. Fiind o universitate tehnică, are la bază dezvoltarea tehnologiei pentru progresul societății, iar în ceea ce privește tehnologia, aceasta nu face diferențe de gen, rasă, cultură, religie, etnie, naționalitate, personalitate sau orice alte trăsături care conferă unicitate fiecăruia dintre noi. Tot în acest fel, pentru Universitatea Politehnica Timișoara valorizarea și recunoașterea potențialului fiecărei persoane în parte este și va rămâne o prioritate.

Citește mai departe...

„Succesul PAID depinde de măsura în care fiecare membru al echipei noastre reușește să-și atingă potențialul, în baza abilităților native și a competențelor dobândite. Punem mare accent pe egalitatea de șanse, prețuind diversitatea ca pe o sursă de creativitate, inovație și progres. Semnăm Carta Diversității într-un demers care vine, în mod natural, să valideze aceste valori organizaționale pe care le trăim și le promovăm în compania noastră.

Citește mai departe...

“At Mazars, Diversity & Inclusion (D&I) is at the very core of the modern firm we strive to be; a firm that balances the needs of today with those of tomorrow and future generations, that contributes to society, acts responsibly, and cares about the interests of all our stakeholders.

Read more

“Semnăm Carta Diversității având convingerea că experiențele și perspectivele diferite conduc la realizarea lucrurilor mărețe. Credem în egalitatea de șanse și ne propunem să creștem aceste valori și practici în cultura noastră organizațională. Aderarea la principiile Cartei reprezintă un prim pas din planul nostru de formare a deprinderilor cu impact pozitiv asupra societății românești.

Citește mai departe...

Gyula Fater, CEO OTP Bank România, a declarat:

“Cred că este timpul ca diversitatea să nu fie doar tolerată, ci să trăim în ea cu bucurie. Pentru a ajunge la această stare de spirit trebuie să fim capabili să înfrângem prejudecățile, să eliminăm barierele ridicate și să ne dăm seama că acest lucru nu atentează în niciun fel la coerența valorilor noastre, ci din contră, reprezintă un câștig pentru echipe, comunități, chiar și pentru sine.

Citește mai departe...

”Suntem în egală măsură onorați și mândri să ne alăturăm unei comunități ale cărei principii și valori au la bază egalitatea de șanse și diversitatea. Semnarea Cartei Diversității este un pas firesc pe care îl facem, menit să reafirme dedicarea noastră față de promovarea acestor valori atât în cadrul Asociației Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU), cât și în cadrul companiilor pe care membrii acesteia le reprezintă.

Citește mai departe...

“Ne mândrim cu statutul de semnatar al Cartei Diversității, aderarea la Cartă confirmând principii de bază și valori prezente încă de la început în compania noastră, vizibile în activitățile din fiecare zi. Aplicam principiile egalității de șanse în toate domeniile, având, de exemplu, o pondere egală în împărțirea pe sexe în cadrul membrilor de board, iar la nivel de conducere de magazine, proporția majoritară fiind reprezentată de femei.

Citește mai departe...

3 din 4 angajați au colegi care aparțin grupurilor vulnerabile sau minoritare

• Diversitatea este o realitate a organizațiilor din România: 3 din 4 angajați au colegi care aparțin grupurilor vulnerabile sau minoritare
• 36% dintre angajați confirmă eforturile companiilor de a asigura un mediu de lucru divers și incluziv
• Mediul de lucru incluziv are impact pozitiv direct în satisfacția angajaților la locul de muncă

Citește mai departe...

Dragoş Mărăcine, Country President Securitas, a declarat:

Securitas este o companie bazată, în primul rând, pe Oameni. Cu aproape 3000 de angajați în România, principalul nostru accent se pune pe Oamenii noștri – salarii corecte, condiții bune de muncă, toleranță zero la hărțuire, diversitate și șanse egale, sănătate, siguranță și libertatea de asociere. Promovăm o cultură a diversității și a egalității de șanse, bazată pe competență, experiență și performanță și, personal, voi depune eforturi pentru asigurarea diversității la toate nivelurile forței de muncă.

Citește mai departe...

Luminița Popescu, secretar de stat ANES, a declarat:

Odată cu semnarea Cartei Diversității, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați dorește să reafirme, alături de ceilalți semnatari, angajamentul de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și de susținere permanentă a femeilor ca factor esențial de creștere și dezvoltare a societății.

Citește mai departe...

„Ne alăturăm cu mândrie Cartei Diversității din România, ca un alt pas firesc în a ne arăta angajamentul de a deveni o organizație mai incluzivă și diversă. De-a lungul istoriei noastre îndelungate, de peste 150 de ani, ne-am propus să creăm un impact pozitiv asupra lumii care ne înconjoară, deoarece credem că cea mai bună bere se produce într-o lume mai bună, iar afacerea noastră poate prospera doar având grijă de oameni, de comunitățile noastre și de mediul înconjurător.

Citește mai departe...

"BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group este parte integrantă din Grupul Vienna Insurance Group (VIG), care are peste 25.000 de angajați în Austria și Europa Centrală și de Est. Diversitatea, prezentă astfel în 30 de țări, sub umbrela VIG, se reflectă în fiecare mediu socio-cultural local, limbă vorbită sau cultură organizațională, fiind o valoare cheie pe care se bazează modelul de afaceri de succes al Grupului.

Citește mai departe...

Ana-Maria Domşa, EY Romania Diversity & Inclusion Lead, a declarat:

"La EY România, oamenii sunt cei mai importanți și facem tot posibilul pentru a crea un mediu profesional în care aceştia să se simtă valorizaţi. Acesta este motivul pentru care recrutăm persoane din medii diferite, care își aduc propriile puncte de vedere și abilități unice. Crearea celor mai performante echipe cu oameni care dețin o varietate de perspective este esențială pentru strategia pe termen lung a EY.

Citește mai departe...

“Semnarea Cartei Diversității din România este un demers firesc, menit să adauge noi energii programelor educaționale și de dezvoltare sustenabilă pe care le desfășurăm, un eveniment care sărbătorește cei 25 de ani în care Centrul Step by Step a insuflat câtorva zeci de generații de copii valorile diversității și incluziunii, prin principiile care fundamentează Alternativa Educațională Step by Step.

Citește mai departe...

"We are proud to sign the Romanian Diversity Charter together with all the organizations that share our values. Embracing Inclusion & Diversity help us see different perspectives and to create an environment that fosters creativity, collaboration, and excellence. It is our commitment since the set-up of TE in Romania", said Iulian Treta, Site Operations Manager of TE Connectivity.

Citește mai departe...

Unul dintre cei mai mari angajatori, Grupul Renault România, a aderat la principiile Cartei Diversității, angajându-se să promoveze în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială.

Semnatarii Cartei, Simona Popovici, director Resurse Umane, și Mihai Bordeanu, Country Head România, au marcat simbolic acest moment în cadrul unui eveniment intern virtual dedicat rețelei interne Women@Renault.

Citește mai departe...

“Diversity makes innovation fly high!”, declared Tiago Leitão, General Director of EaSI. “Being unique is a blessing since our life experiences and beliefs can inspire or get inspired by those around us. Understanding and respecting diversity is a sign that we could live together everywhere in this world.”, added Elena Pătlăgică, Assistant Manager of EaSI.

Citește mai departe...

“Respectul, încrederea, egalitatea de șanse și incluziunea sunt principii esențiale pentru dezvoltare și succes atât în viața de business, cât și în cea personală. Este o mare bucurie și o onoare să fim unul dintre semnatarii Cartei Diversității din România, încurajând astfel crearea unui mediu favorabil inițiativelor și programelor menite să ajute la rezolvarea serioaselor probleme de intoleranță cu care încă ne confruntăm în societate. 

Citește mai departe...

Brîndușa Alexandru, General Manager Elton Corporation, a declarat: “Angajamentul nostru de a stabili și susține o cultură corporatistă bazată pe diversitate, care apreciază și conferă performanță, inovație și agilitate este gravat în inima ELTON. Este de datoria noastră să participăm la inițiativa Cartei Diversității din România și a Platformei Europene de Diversitate, un efort comun care va duce la o prosperitate durabilă pentru societățile noastre, în timp ce garanteaza angajamentului nostru de a respecta diversitatea în întregul ecosistem al Grupului ELTON.”

Citește mai departe...

Corina Murafa, Managing Director Ashoka România, a declarat:

"Misiunea Ashoka România este să sprijine inovatori sociali de top ai țării, să învețe din modalitățile lor de inovare și să îi conecteze la o rețea globală pentru a adopta noi cadre care pot susține o lume în care fiecare cetățean este un agent al schimbării. O astfel de misiune nu poate fi susținută decât prin incluziune și diversitate, lucru absolut central în organizația noastră - atât la nivelul echipei, cât și la nivelul programelor pe care le implementăm. Credem într-o lume a tuturor unde, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, etnie, religie sau orientare sexuală, oamenii pot fi actori activi pentru a produce o societate mai bună și echitabilă."

Citește mai departe...

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Reprezentanța UNICEF în România au semnat astăzi un parteneriat pentru promovarea și integrarea perspectivei de gen în politicile publice din România în beneficiul copiilor și adolescenților. Parteneriatul va fi implementat în intervalul iunie 2020 - decembrie 2022.

Citește mai departe...

A publication marking two years of Romanian Diversity Charter

The publication is a collaborative effort of the Romanian Diversity Charter and our signatories and explores the concept of diversity management in the workplace, with particular emphasis on Romanian companies. Its main objactive was to develop a more structured and conceptualised view of diversity initiatives in the Romanian working environement and to examine why business leaders perceive diversity management as being an important contributor to their competitive advantage in today’s economic and social environment. It brings together key findings of the first local research on diversity management, diversity & inclusion initiatives in Romania, opinions and interviews with Romanian and international experts, as well as a series of messages of support by business and institutional leaders for promoting the principles of equality and non-discrimination in Romanian society.

Citește mai departe...

Carta Diversității din România lansează un proiect editorial unic care reunește sub aceeași umbrelă concluziile primei cercetări locale privind managementul diversității, bune practici de management al diversității și incluziunii (D&I) din România, interviuri cu experți români și internaționali și o serie de mesaje de susținere din partea mediului instituțional și de afaceri pentru promovarea principiilor egalității și nediscriminării în societatea românească.

Citește mai departe...

România continuă să fie una din cele mai ostile țări pentru persoanele LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex) din Uniunea Europeană. Conform datelor publicate astăzi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a Uniunii Europene (UE), persoanele LGBTI din România sunt printre cele mai afectate de agresiuni homofobe și transfobe, având în același timp printre cele mai mici rate de raportare a acestor incidente din cauza neîncrederii în poliție. Mai mult, aceste agresiuni afectează în mod disproporționat persoanele transgender: 1 din 5 persoane trans care au luat parte la studiu raportează cel puțin un atac fizic sau sexual în ultimii 5 ani.

Citește mai departe...

The EU Platform of Diversity Charters celebrates today 10 years of connecting companies, civil society and public institutions to promote and strengthen diversity and inclusion at the workplace. With over 12,000 signatories, representing over 16 million employees from across the EU, the Platform has brought about tangible results, such as the introduction of flexible hours policies to allow for better work-life balance or increased recruitment of people with disabilities.

Citește mai departe...

“Brown-Forman Romania is pleased to sign the Romanian Diversity Charter in the same year Brown-Forman as a global company celebrates 150th anniversary. Our mission is to create an inclusive culture that values diversity and encourages trust, openness and mutual support in order to build high performing teams comprised of diverse skills, cultures and experiences. We aim to demonstrate diversity and inclusion leadership across our business and to be recognized both internally and externally as one of the best places to work. We believe that being diverse and inclusive is key to our long-term sustainability” - Dan Crisan, East Balkans Area Manager and Member of European Diversity & Inclusion Council, Brown-Forman.

Citește mai departe...