Despre Carta Diversității

Carta Diversității din România urmează modelele de succes existente în alte state europene și are la bază un set de principii generale, asumate voluntar de către semnatar cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea  și egalitatea de șanse la locul de muncă.

Prin semnarea Cartei, semnatarul se angajează public să sprijine, să protejeze și să dezvolte diversitatea în cadrul organizațional.

Documentul poate fi asumat în egală măsură de companii, IMM-uri, organizații non-guvernamentale, instituții publice, asociații patronale, asociații de business, instituții academice etc.

Reunind la aceeași masă grupuri co-interesate dintre cele mai diverse, Carta este o excelentă platformă colaborativă de dezbatere în jurul managementului diversității.

Carta susține semnatarii să pună în aplicare sau să-și extindă angajamentul în managementul diversității dincolo de rigorile și obligațiile legale.

Angajamentul facilitează semnatarului accesul la platforma de resurse, bunele practici și instrumentelele dezvoltate în cadrul Cartei și cele puse la dispoziție prin Platforma Europeană de Diversitate.

Nu în ultimul rând, Carta Diversității își propune să motiveze companiile semnatare să recunoască avantajele integrării diversității în practicile de afaceri. Astfel, diversitatea capată dimensiuni practice, devenind parte integrantă din business și cultura organizațională.


Pe scurt, semnarea Cartei înseamnă

  • Recunoașterea politicilor de management al diversității ca avantaj strategic, sursă de progres, creativitate și inovație
  • Favorizarea egalității de șanse la locul de muncă
  • Îmbunătățirea performanței economice
  • Un prim pas într-un proces de durată care presupune inițierea, dezvoltarea și ajustarea politicilor de management al diversității