Exemplele de bune practici privind incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități rămân izolate

Carta Diversității din România a participat vineri, 7 iunie, la Conferința „Discriminarea la locul de muncă: Cum se poate implementa adaptarea rezonabilă”. Carta Diversității a sprijinit organizarea acestui eveniment și a participat la eveniment cu doi ambasadori, d-na Daniela Palade Teodorescu și dl. Eugen Crai.

În cadrul conferinței a fost prezentat sintetic cadrul european și național privind incluziunea persoanelor cu dizabilități (evocându-se Pilonul eurpean al drepturilor sociale, adoptat în 2017 în Uniunea Europeană), au fost prezentate o serie de evaluări privind progresul înregistrat în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități pe piața muncii și a situației privind adaptarea rezonabilă la locul de muncă și au fost prezentate practici de succes în aceste domenii din alte State Membre ale UE și din România.

Ca o concluzie generală, deși cadrul legal în vigoare din România este generos și aliniat standardelor europene și deși incluzinea persoanelor cu dizabilități înregistrează o tendință ascendentă în societatea românească, progresul privind accesul pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și în privința adptărilor rezonabile este minimal. Această situație se datorează unor multiple cauze care trebuie in mod sistematic abordate: persistența unui cerc vicios al excluziunii - accesul copiilor cu dizabilități la educație și la formarea competențelor necesare pe piața muncii continuă să fie o mare provocare, accesibilizarea spațiului public a rămas contravențional de mult în urmă, iar numeroși angajatori nici nu știu cum să gestioneze incluziunea persoanelor cu dizabilități (nici marea majoritate a angajaților lor nu au aceste competențe), nici nu cunosc care sunt beneficiile legale pe care le-ar avea dacă ar angaja persoane cu dizabilități. Astfel, angajatorii din România preferă să plătească penalitățile impuse de lege pentru nerespectarea cotei de 4% din angajați – persoane cu dizabilități (obligație impusă organizațiilor cu mai mult de 50 de angajați) decât să angajeze persoane cu dizabilități...

Ca atare, și în lipsa unei monitorizări sistematice și periodice a implementării cadrului legal și de politici publice relevante, România stagnează la nivelul existenței unor bune practici izolate, rezultatul unor eforturi considerabile ale unor actori locali din sectorul public, privat și cel al societății civile... Exemplele de bune practici privind incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și adaptarea rezonabilă au demonstrat, încă o dată, că adesea, modificările și investițiile necesare sunt mici iar beneficiile sunt multiple (de la deduceri fiscale la decontări de costuri, de la o motivație crescută a tuturor angajaților la o reputație îmbunătățită, de la atragerea de noi talente și competențe la creșterea profitabilității sau la fidelizarea unui segment important de clienți - în România trăiesc 800.000 de persoane cu dizabilități- și membri ai familiilor lor sau prieteni).

Sunt necesare investiții relevante și sistematice pentru accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități. Transformarea sistemului de educație într-un sistem de educație incluzivă în conformitate cu obligațiile asumate de România. Organizarea de campanii de conștientizare, precum și de programe de formare pentru promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilități pe piața muncii pentru angajatori și pentru angajați. Pentru ca toate acestea să se și întâmple este nevoie de o strategie bine articulată, dezvoltată în baza evidențelor de cercetare, care să includă obiective și ținte concrete (dezagregate pe tipuri de dizabilități) pentru diferitele niveluri ale administrației publice, angajatori și alți parteneri (organizații patronale, organizații sindicale etc.), însoțită de un mecanism eficient de implementare și monitorizare inter-sectorială și de un buget asigurat pentru fiecare an de implementare.

În cadrul conferinței a fost vizionat un videoclip care va face parte dintr-o campanie a Comisiei Europene de promovare a incluziunii pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și care prezintă beneficiile adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul dezbaterilor avute la acest eveniment, o voce a adresat public rugămintea de a nu mai parca pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități!


A relatat Eugen Crai, Ambasador al Cartei Diversitatii din Romania.