Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a semnat Carta Diversității din România

„Cu aproape 3000 de studenți internaționali din peste 60 de țări, Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași este una dintre cele mai cosmopolite instituții de învățământ din România. Este o uriaşă bogăţie culturală pe care ne dorim s-o valorificăm atât în comunitatea noastră academică, cât şi în beneficiul Iaşului universitar. Și pentru că UMF Iași este un spațiu caracterizat de multiculturalism și de toleranță, am considerat necesar să susținem diversitatea și incluziunea prin diferite acțiuni.

În mai 2021, am inițiat o serie de manifestări legate de diversitate, reunite sub numele de Săptămâna diversității la UMF Iași. Am invitat specialiști din diverse domenii pentru a dezbate împreună teme importante, precum discriminarea, egalitatea de gen, platitudinea sau monotonia în sistemul de educație românesc. Și în acest an, Săptămâna diversității la UMF Iași, ajunsă la a treia ediție, va avea un program complex, prin care ne propunem nu doar să atingem niște subiecte de multe ori tabu în societatea românească, ci care să provoace o schimbare reală în modul în care ne raportăm la alteritate.

De asemenea, pentru a promova un mediu echitabil și incluziv social în comunitatea academică, Universitatea noastră a adoptat anul trecut și Planul de egalitate de gen, sprijinind astfel Comisia Europeană în conștientizarea egalității de gen în instituțiile academice din întreaga Europă. Este firească, astfel, dorința noastră de a semna Carta  Diversității, „cu scopul de a reflecta și întări angajamentul Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași  pentru ca în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate”, a declarat Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași.

***

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, înființată în 1879, este o instituție de referință la nivel internațional, îmbinând tradiția îndelungată de educație și cercetare în domeniul științelor medicale cu oportunitățile și provocările lumii moderne. UMF Iași reunește 4 facultăți - Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală, iar diplomele sale sunt recunoscute în toate țările europene.

Misiunea asumată este de a pregăti specialiști de nivel european capabili să practice o medicină modernă conform cerințelor oricărui stat din UE. Studenții dobândesc aici abilități clinice și de cercetare într-un mediu universitar stimulativ intelectual, multicultural, în siguranță. Reputația internațională de care se bucură UMF Iași este întărită și de faptul că putem întâlni absolvenți ai Universității în toate spitalele mari din lume și în cele mai importante centre de cercetare.

Carta Diversității din România reunește 197 de semnatari, acoperind cca. 260.000 de angajați din companii, instituții publice și ONG-uri, care și-au asumat public principiile Cartei, astfel încât diversitatea, egalitatea de șanse și includerea socială să devină valori recunoscute și respectate în România. Sub auspiciile Cartei Diversității din România au avut loc mai multe inițiative (schimburi de experiență, ateliere, seminarii, dezbateri, grupuri de lucru, programe de formare și mentorat) în care au fost prezentate, analizate, dezbătute și diseminate diferite practici și politici organizaționale de management al diversităţii. Din 2021, Carta și semnatarii săi sărbătoresc împreună Luna Diversități a UE pentru a promova diversitatea la locul de muncă și în societate. Mai multe informații la www.cartadiversitatii.ro