Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România semnează Carta Diversității din România

„Bibliotecile prezentului sunt medii de cultivare a valorilor autentice, sunt spații de inspirație colectivă, vibrante, polivalente și receptive la toate avatarurile cunoașterii. Pornind de la această premisă, bibliotecile au început deja, de câțiva ani, să acorde un rol major diversității, ca expresie a înțelegerii, toleranței, simbiozei dintre diferitele forme ale artei, dar și ca model de conviețuire între diferite culturi și civilizații. Diversitatea este astăzi comună tuturor profesiilor. Prin misiunea lor civilizatoare, bibliotecile contribuie în mod consistent și structurat la responsabilizarea publicului larg în ce privește exprimarea și promovarea diversității”, a declarat Ioana Crihană, Director Executiv al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România.


Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor din România, cu peste 3.300 de membri activi în 41 de județe, care a promovat, în ultimii 28 de ani, un sistem modern de biblioteci publice la nivel comunitar prin furnizarea de servicii adaptate la nevoile actuale ale utilizatorilor din România.

ANBPR este o organizație non-guvernamentală și non-profit activă în domeniul serviciilor de incluziune socială pentru persoanele defavorizate și implicată în lărgirea participării la educație culturală a comunităților locale defavorizate, prin intermediul unei oferte largi de servicii culturale. ANBPR promovează dialogul între principalii "actori" culturali din zonele rurale sau urbane din România: bibliotecari, scriitori, artiști, curatori, profesori, educatori sau orice alt promotor al valorilor culturale și spirituale universale la nivel local, folosind ca principală “scenă” bibliotecile publice din România.

De la înființarea sa, în 1990, ANBPR a avut ca scop coagularea, într-o formă de asociere, la nivel național, a nevoilor și așteptărilor profesiei de bibliotecar, și promovarea unui sistem național modern de biblioteci publice. În cei perste 28 de ani de activitate, ANBPR a implementat o serie de proiecte cu participarea membrilor săi, inclusiv evenimente naționale de amploare, activități profesionale, comunicări și consultări publice, multe dintre acestea în strânsă colaborare cu societatea civilă. Prin managementul performant și standardizarea procedurilor și instrumentelor de lucru, ANBPR a trecut, în ultimii ani, la un nou nivel de performanță. Astfel, Asociația a continuat să își întărească poziția și dezvoltarea instituțională durabilă.