Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale semnează Carta Diversității

Recunoscând diversitatea societății românești, conștient de importanța politicilor de management al diversității și a egalității de şanse ca avantaj strategic, sursă de progres, coeziune socială şi inovație, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale se angajează să semneze prezenta Cartă, cu scopul de a reflecta şi întări angajamentul său voluntar pentru ca în cadrul societății românești diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate.

"În semn de apreciere şi susținere a acestei iniţiative, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale, instituție pe care o reprezint, are deosebita onoare de a se alătura Cartei Diversității, afirmându-şi suportul necondiționat în promovarea unei culturi a diversității în România. Implementarea principiilor de diversitate şi incluziune socială în practicile ministerului reprezintă o prioritate a procesului nostru administrativ. Fiecare persoană din cadrul instituţiei noastre reprezintă un nucleu important în mecanismul de management public, contribuind la crearea unui mediu dinamic si performant.

Ne alăturam acestui demers prin prisma respectării valorilor comune ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte drepturile omului, diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale îşi va continua angajamentele privind promovarea principiilor diversităţii şi ale responsabilităţii sociale prin proiectele pe care le generează în societate."

Petru-Bogdan Cojocaru
Ministru
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale