Ateliere Fără Frontiere semnează Carta Diversității din România

Damien Thiery, Directorul General al organizației, a declarat:

„Misiunea Ateliere Fără Frontiere include lupta împotriva excluziunii, sărăciei și discriminării, astfel că punem mare preț pe diversitate și acționăm zi de zi pentru a susține incluziunea autentică a tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, etnie, religie sau orientare sexuală, atât în cadrul programelor noastre cât și ca parte a culturii noastre organizaționale. E de datoria noastră, a tuturor, să serbăm diversitatea societății românești și să contribuim la construcția unei lumi în care fiecare persoană își poate găsi locul în care să-și folosească la maximum potențialul, creativitatea și energia.“

Ateliere Fără Frontiere este o organizație non-profit pentru reintegrarea socială, profesională și civică a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate, parte din SOS Group - International action, o rețea globală ce lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Ateliere Fără Frontiere a creat 3 întreprinderi sociale de inserție prin activitatea economică - reconect, remesh și ferma bio&co, în care oferă servicii personalizate de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie și acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe persoanelor care cumulează multiple dificultăți la angajare.

Carta Diversității din România este o inițiativă care reunește la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și care propune semnatarilor o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității, a promovării principiului egalității și a principiului nediscriminării. Carta Diversității reunește la aceeași masă 107 semnatari care și-au asumat public principiile Cartei. Inițiativa acoperă cca. 153.000 de angajați. Inițiativa este afiliată la Platforma Europeană de Diversitate.