Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități semnează Carta Diversității

„Ne dorim ca nicio persoană să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile sale să fie respectate şi sprijinite, atât de societate cât şi de instituţiile statului”, a declarat Adrian Vlad Chiotan, președinte al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD).

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi este autoritatea centrală română desemnată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, intrată în vigoare în data de 3 mai 2008 şi ratificată prin Legea nr. 221/2010.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.