Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a semnat Carta Diversității

Promovarea diversităţii şi egalităţii de şanse ca principiu managerial în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se răsfrânge în mod pozitiv asupra activităţii noastre cu oamenii.

Spiritul de echipă ne ajută să rezolvăm problemele beneficiarilor şi să implicăm comunitatea în proiecte comune, care au la bază toleranţa şi cooperarea.

Gabriela Schmutzer, directorul general al DGASPC Sector 6


Contact

Dana Oancea, Forum for International Communications (semnatari companii)
0722-964382, dana.oancea@cartadiversitatii.ro
Monica Cugler, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 (semnatari ONG-uri)
021-213114076, monica.cugler@agenda21.org.ro
Adriana Circiumaru, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (semnatari institutii publice)
0374112770, adriana.circiumaru@anfp.gov.ro