Brico Dépôt semnează Carta Diversității din România

Brico Dépôt semnează Carta Diversității, luându-și astfel un angajament public de a promova și implementa practici în spiritul valorilor companiei, care susțin diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea. Aderarea la această inițiativă reprezintă o reafirmare a misiunii interne de a menține și încuraja un mediu organizațional sănătos, care are la bază principii precum respectul reciproc, echitatea și valorizarea diferențelor individuale.

“Cultura noastră organizațională promovează echitatea, diversitatea și incluziunea, iar echipa de leadership își asumă susținerea unei conversații deschise. Astăzi, ne luăm și un angajament public în acest sens, semnând Carta Diversității. În calitate de companie responsabilă, vom continua să asigurăm un spațiu de lucru incluziv, cu oportunități egale pentru toată echipa, și să promovăm diversitatea și egalitatea de șanse, conștienți fiind că astfel contribuim la o societate și un viitor mai bun pentru fiecare individ”, a declarat Adela Smeu, CEO, Brico Dépôt România.

Prin semnarea Cartei Diversităţii, Brico Dépôt se angajează public să sprijine, să protejeze și să dezvolte diversitatea în cadrul companiei, prin integrarea principiilor non-discriminării şi a egalității de şanse în procesele decizionale şi în strategia de resurse umane.

“Ca parte a unui grup internațional, având o rețea la nivel național și un business complex, diversitatea de gen, etnie, naționalitate sau religie este implicită în Brico, dar am încurajat și suntem mândri că avem în rândul nostru diversitatea sub toate formele ei. De altfel, promovăm o cultură în care aceasta este valorizată, înțelegând că diferențele dintre noi ne fac mai buni, la nivel de organizație, și ne îmbogățesc la nivel personal. Strategia noastră de resurse umane are la bază dezvoltarea unui mediu de lucru în care fiecare coleg își poate valorifica potențialul. Ne încurajăm și susținem colegii să crească frumos și să facă performanță, luându-ne angajamentul ferm de a ne asigura că sunt tratați echitabil și că le sunt respectate opiniile și experiențele”, a completat Cristina Uleșan, Director HR, Brico Dépôt România.

Carta Diversităţii este un proiect ce vizează promoarea diversității, a non-discriminării, incluziunii și egalității de șanse la locul de muncă. Carte ale Diversității există în 26 de țări din Uniunea Europeană și reunesc companii, organizaţii non-profit şi autorităţi. Prin aderarea la Carta Diversităţii, semnatarii îşi asumă să pună în aplicare sau să-și extindă angajamentul în managementul diversității dincolo de rigorile și obligațiile legale.

Despre Brico Dépôt

Brico Dépôt România, parte din grupul Kingfisher, a intrat pe piața din România în 2013, după achiziția lanțului de magazine Bricostore. În urma achiziției Praktiker din 2017, Brico Depôt devine al doilea jucător de pe piața DIY din România, cu 35 de magazine și 2500 de angajați. Credem că fiecare dintre noi trebuie să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca reamenajarea locuinţei să fie accesibilă tuturor. Astfel, oferim clienților noștri produsele și accesoriile de care au nevoie pentru construcția sau reamenajarea casei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: www.bricoDepôt.ro și pagina de Facebook Brico Dépôt România.

Despre Carta Diversității din România

Carta Diversității din România este o inițiativă care reunește la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele mai diverse și care propune semnatarilor săi o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității. Carta Diversității are 165 de semnatari, acoperind cca. 220.000 de angajați care și-au asumat public principiile Cartei. Detalii despre aderare și programele Cartei la www.cartadiversitatii.ro.