Primaria Comunei Cornu semnează Carta Diversității

Având onoarea de a fi între primele instituții publice din România care semnează Carta Diversității, Primăria comunei Cornu își asumă să promoveze diversitatea și non-discriminarea ca principii ale administrației moderne, să construiască o comunitate bazată pe respect, încredere și egalitate de șanse.

În calitate de conducător al administrației publice locale în ultimii 18 ani am reușit să formez o echipă valoroasă în cadrul primăriei, formată din tineri și vârstnici, femei și bărbați, care lucrează armonios împreună, valorificând talentul, aptitudinile și calitățile fiecăruia în scopurile lor comune. Fiecare persoană contează. Fiecare contribuie cu propriile idei la proiectele comune și, de aceea, aceste proiecte devin succese. Diversitatea, respectul, încrederea, recunoașterea și valorificarea calităților personale sunt esențiale în devoltarea unei organizații eficiente și performante.

Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor este un principiu inclus în Constituție și în legile țării. Însă punerea în executare a legilor este atributul direct al administrației publice, al personalului din administrația publică. Deci noi, demnitari aleși sau numiți, funcționari publici sau personal contractual – întreg personalul administrației publice avem datoria să transpunem legea într-o cultură a drepturilor omului, să construim o comunitate mai incluzivă și diversă, în care membrii acesteia să se simtă ascultați, apreciați și încurajați să-și exprime liber propriile puncte de vedere. Promovarea incluziunii sociale este un proces continuu de adaptare la nevoile fiecărui membru al colectivității, de sensibilizare și de autoeducare în spiritul înțelegerii și acceptării.“

Cornel Nanu, Primarul Comunei Cornu