Prefectura Judeţului Giurgiu semnează Carta Diversităţii

Fascinaţia naturii constă în diversitatea ei, iar natura umana nu face excepție. Armonia, evoluția și, nu în cele din urmă, succesul societății noastre sunt influențate covârșitor de trecerea de la nivelul conștiinței individuale la nivelul conștiinței colective a percepției principiilor care guvernează diversitatea în plenitudinea ei.

Acceptarea diferențelor dintre noi, ca indivizi, este o calitate care ne ajută să privim lumea din unghiuri diferite, oferindu-ne o perspectivă reală asupra valorilor speciei umane. Prin semnarea Cartei Diversitații în România, salut pasul important făcut în sensul promovării diversității, nediscriminării, egalității de șanse la locul de muncă, deci a respectului angajatorului față de proprii angajați.

Nina Carmen Crişu, Prefect Judeţul Giurgiu