Coca-Cola HBC România semnează Carta Diversității

Coca-Cola HBC România semnează Carta Diversității, angajându-se astfel să continue promovarea și implementarea principiilor de diversitate, incluziune și egalitate de șanse în interiorul companiei, cât și în afara ei, servind ca un exemplu de bune practici pentru alte companii sau organizații.

Coca-Cola HBC România se alătură demersurilor Cartei Diversității și își arată adeziunea la valorile comune ale Uniunii Europene, în privința susținerii diversității în toate formele ei și încurajării mediilor în care aceasta este cultivată. Aderarea la Carta Diversității consolidează poziția de lider în sustenabilitate a Coca-Cola HBC România, inclusiv în interiorul companiei prin identificarea și implementarea unor politici etice de resurse umane și management al diversității.

„O lume fără diversitate ar fi monotonă, varietatea ideilor duce la inovație, care stă la baza progresului și a dezvoltării. Toleranța, o altă față a diversității, este esențială în organizațiile și comunitățile deschise, care acceptă și încurajează diferențele. Așa că, de mai bine de 25 de ani, diversitatea este parte integrantă din istoria Coca-Cola HBC România și este fundamental esențială pentru relația cu echipa noastră și performanța companiei noastre”, spune Mihaela Ioniță, Human Resources Manager Coca-Cola HBC România.

La nivelul companiei Coca-Cola HBC România, incluziunea și diversitatea reprezintă crearea unui mediu de lucru bazat pe respect, în care oamenii nu discriminează și nici nu sunt discriminați în niciun context pe baza următoarelor caracteristici: vârstă, sex și orientare sexuală, dizabilități fizice, statut marital sau familial, rasă, etnie sau naționalitate, convingeri religioase sau politice, poziție în companie și tip de activitate.