Bayer Romania se angajează să promoveze o cultură a diversității și incluziunii

Compania a semnat Carta Diversităţii, angajându-se public să sprijine, să protejeze și să dezvolte diversitatea în cadrul organizațional.

Pascal Cassecuelle, Senior Bayer Representative & Cropscience Division Head, Country Group Romania, Bulgaria, Moldova, a declarat:

,,Bayer România se angajează să promoveze, să cultive și să menţină o cultură a diversității și incluziunii. Îmbrățișăm și încurajăm diversitatea angajaților noștri, deoarece suntem convinși că cel mai valoros activ al nostru este capitalul uman. Suma diferențelor individuale, a experiențelor de viață, a cunoștințelor, a inovării, a exprimării de sine, a capacităților unice și a talentelor pe care angajații noștri le investesc în activitatea lor reprezintă o parte importantă nu numai a culturii și reputației noastre, ci și a rezultatelor bune ale companiei Bayer. La Bayer România recunoaștem importanța de a avea o forță de muncă a cărei diversitate o reflectă pe cea a clienților noștri și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea, precum și dezvoltarea unor lideri incluzivi care crează un climat de lucru în care diversitatea este valorificată. Pentru noi, o zi normală de lucru include construirea unui climat egal și echitabil pentru toți angajații, direct legat de puterea și competitivitatea companiei. Suntem ferm convinşi că diversitatea forței de muncă și a leadership-ului pot ajută Bayer să inoveze și să satisfacă mai bine nevoile diferitelor comunități pe care le deservim”.